Ein ny studie viser skader i hjernen til fotballspelarar.

mm

Amerikanske forskarar har skanna hjernen på tolv fotballspelarar og funne teikn på mild traumatisk hjerneskade, ifølgje Videnskab.dk.

Studien viser at gjentekne headingar kan skade hjernen – sjølv om dei ikkje er kraftige nok til å utløysa ei hjerneristing.

– Den amerikanske studien viser at leidningsevna i hjernen sine nervebaner blir redusert ved mange headingar. Det kan blant anna gi hovudepine, søvnproblem og konsentrasjonsproblem, seier Thomas Zoëgav Ramsøy til Videnskab.dk. Han er hjerneforskar, nevropsykolog og står i spissen for Decision Neuroscience Research

Group på Copenhagen Business School og Hvidovre Hospital.

– Det nye ved denne forskinga er metoden dei har brukt. Dei kan identifisere skadar i den kvite substansen mykje meir presist, fortel Ramsøy.

Særleg i USA har ein dei siste 10–15 åra vore opptekne av kva for konsekvensar støyt mot hovudet kan ha hos born. I nokre amerikanske ligaer for born er det jamvel forbode å heada.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.41

LES OGSÅ

ANNONSE