Norske oljeselskap manglar fleire tusen menneske for å bemanne dei nye norske boreriggane.

NPK
NPK

– Den største utfordringane framover er at vi treng ytterlegare 4.500 personar til å bemanna og drifta norske riggar som kjem på norsk sokkel, seier seksjonsleiar Thomas Saxegaard i Norges Rederiforbund til Dagens Næringsliv.

Han fortel at næringa manglar både plattformsjefar, operatørar, sveisarar, dekksarbeidarar, kranoperatørar og boresjefar.

Dei neste tre åra er det venta at talet på oljeriggar på norsk sokkel kjem til å auka frå 31 til 49. Det betyr at behovet for tilsette i same perioden aukar frå 7.400 til 12.000. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.40
ANNONSE