Kvinner er like opptatte som menn av å avansere i arbeidslivet, men kvinner har mindre tru på forfremming, viser ei undersøking.

NPK-NTB
NPK-NTB

Arbeidslivsbarometeret som er gjort for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), viser at i underkant av halvparten av dei spurte meiner det er viktig eller svært viktig å ha moglegheiter til å avansere i jobben. Det er litt fleire kvinner som svarer dette, skriv Dagsavisen.

– Det blir ofte framstilt som at kvinner har mindre ambisjonar i arbeidslivet. Men dette tyder på at kvinner har like høge ambisjonar som menn. Det synest vi er bra fordi vi ønskjer å ha eit likestilt arbeidsliv der også kvinner kan gjere karriere, seier YS-leiar Tore Eugen Kvalheim.

LES OGSÅ: Show me the money!

Samtidig viser undersøkinga at berre 12 prosent av kvinnene meiner dei har store moglegheiter til forfremming. For mennene er delen 18 prosent. (©NPK)

Kvifor trur du det er slik at kvinnene ikkje trur dei har like store moglegheiter til forfremming?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.39
ANNONSE