Fire av ti omkomne sjåførar var rusa

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

200 gonger så dødeleg

561 menn og 116 kvinner vart undersøkte, og totalt fann forskarane ved Folkehelseinstituttet alkohol, narkotika og legemiddel høgare enn straffegrensene i 42 prosent av prøvene. 21 prosent hadde over 1,0 promille alkohol i blodet.

I prøver frå førarar som omkom i eineulykker, blei det funne ulovleg høge verdiar i 65 prosent av høva, medan i prøver frå førarar som omkom i kollisjonsulykker blei rusmiddel funne hos berre 26 prosent.

Ulykkesrisikoen er svært høg dersom sjåføren kombinerer alkohol med sovemiddel eller roande middel. Utrekningar viser at risikoen auka over 200 gonger i forhold til risikoen for førarar som ikkje hadde noko av dette i blodet. (©NPK)

Les òg: Ein av fem gjer som Andreas