Kvar tredje Oslo-buar vil flytte

Kvar tredje innbyggjar i Oslo ønskjer å skaffe seg eit nytt liv på landet. Mindre enn 10 prosent ønskjer å gå motsett veg, viser ei undersøking som Sentio har laga for Nationen.

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Ein av tre vil flytte herifrå

Eit harmonisk liv utanfor byen, med stort hus og betre tid, er det som lokkar ein av tre oslofolk, skriv Nationen.

Blant folk som i dag bur i ei landsbygd, ein tettstad eller ein by mellom 5.000 og 50.000 innbyggjarar, ønskjer høvesvis berre 6, 9 og 10 prosent å flytte til storbyen, ifølgje undersøkinga.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag gler seg over ønske til folk om å bu utanfor byen, men leiar Merete Furuberg er bekymra over småbruk som vert brukte som feriebustader og ikkje som fast bustad.

– Det eg fryktar er at mange av desse ønskjer å kjøpe småbruket og berre disponere det som deltidsbustad om det ikkje er for lang avstand frå by. Det fører i så fall til at jorda ikkje blir driven, seier Furuberg. (©NPK)