Arbeidsinnvandringa frå Sverige fører til at norske ungdommar får problem med å få seg deltids- og sommarjobbar.

NPK-NTB
NPK-NTB

Det går fram av undersøkinga «Fortrenges norsk ungdom i arbeidsmarkedet?» skriv Aftenposten. Undersøkinga er ein del av eit forskingsprosjekt ved Frischsenteret på Universitetet i Oslo og er finansiert av Arbeidsdepartementet.

Forfattar av oppgåva, Camilla Sundt, konkluderer med at inntoget av svenskar i arbeidsmarknaden har gjort det spesielt vanskeleg for ungdom på 17– 18 år som søkjer jobb for første gong.

Les òg: Arbeidsledige blir brennmerkte for livet

– Analysen viser at fleire svenskar har ein negativ effekt på kor sannsynleg der er at norsk ungdom i 17-årsalderen er i jobb. Når delen svensk ungdom stig med 1 prosentpoeng, fell delen av norsk ungdom som er i jobb med eit halvt prosentpoeng, seier Sundt.

I Sverige er arbeidsløysa på 7,8 prosent, mot låge 2,7 prosent i Noreg. For svensk ungdom er arbeidsløysa 22,5 prosent medan ho er 8 prosent i Noreg. I fjor steig talet på svenske arbeidstakarar i Noreg til over 25.000. (©NPK)

Les òg: Ungdom fryktar framtida

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.38

LES OGSÅ

ANNONSE