Verknaden av smertelindrande trening av nakke og skuldrar er god - uansett kor, korleis og kor ofte du trenar.

mm

Effekta er den same uansett om du trenar ulike muskelgrupper ein gong i veka eller kvar dag.

Det viser resultata av ny forsking utført av Christopher Højnicke Andersen, som nyleg forsvarte doktorgraden sin ved Institut for Idræt og Biomekanik på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet i Danmark.

Les òg: Fem millionar sofagrisar døyr kvart år

Forsking syner ein klar reduksjon i smerte i såre musklar frå alle som gjer presise styrkingsøvingar for nakke / skuldermusklar ein time i veka. Og det spelar inga rolle om du trenar i små, korte intervall eller i éit, langt – effekta er den same.

-Du kan like godt trene tre minutt ved kaffemaskina kvar gong du står og ventar på ein kafé latte, som du kan planleggje din garantert å liggje fast kvar onsdag 14-15 Berre dersom det oppnår det same totale mengd trening,  seier Højnicke Andersen.


Kjelde: Videnskap.dk(dansk)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.37

LES OGSÅ

Kommentarar

ANNONSE