Kommunane brukte litt over 12,2 milliardar kroner på helsetenester i fjor.

NPK
NPK

Bruttodriftsutgiftene til helsetenestene i kommunane auka med 8,3 prosent, rundt 936 millionar kroner, frå 2010 til 2011, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

I gjennomsnitt kosta dermed kvar av oss kommunane om lag 2.450 kroner i helsetenester i fjor. 

(©NPK)

LES OGSÅ: Even venta i fire år

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.37

LES OGSÅ

ANNONSE