Små og store musikkprosjekt over heile landet får endå betre øvingsutstyr og anlegg.

mm

13,9 millionar vart fordelt ved årets første tildeling frå Musikkutstyrsordningen til artistar og arrangørar innanfor pop, rock, jazz og folkemusikk.

–  Det er ei stor glede å kunne bidra til store musikkopplevingar kvar dag, både for publikum, profesjonelle musikarar og dei glade amatørane, seier dagleg leiar i Musikkutstyrsordningen, Rhiannon Edwards.

Alle fylka i landet har motteke støtte – frå Longyearbyen Bluesklubb som har fått støtte til lydutstyr til Gjerstad i Aust-Agder kor både storband og rockeverkstedet får over 500.000 kr til øvingsanlegg.

Musikkutstyrsordningen er den nasjonale støtteordninga for teknisk utstyr, akustikk og lokale. I 2011 rapporterte tilskuddsmottakarane at dei tilsaman arrangerte 4200 kulturarrangement og gjennomførde 4000 øvingstimar. I årets første søknadsrunde fekk MUO inn 173 søknadar på totalt 44 millionar. Det er ei auke på 10 prosent i søknadssum frå tilsvarande runde i 2011. Til saman 90 mottakere over heile landet fekk støtte.

Les meir her

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.37

LES OGSÅ

ANNONSE