mm

Frå 2010 til 2011 har delen av tenåringsabortar gått ned frå 14 til 12,7 per 1.000, noko som er det lågaste sidan registreringa starta i 1979, skriv avisa Dagen.

I fjor blei det gjennomført 15.343 svangerskapsbrot i Noreg, noko som er ein svak nedgang samanlikna med 2010, melder Folkehelseinstituttet. Skilnaden er på 392 avbrot, syner ein rapport for tal på svangerskapsavbrot i 2011.

I Oppland hadde ein færrast abortar blant tenåringane i 2011 med 9,3 per 1.000. Finnmark hadde den høgste delen med 26,2 per 1.000. Etter Finnmark kom Troms med 16,8 og Nordland med 16,5.

I fjor var det oftast 20-24-åringene som tok abort, slik det har vore dei siste 20 åra. Gjennomsnittet er 27,6 abortar per 1.000 kvinner i denne aldersgruppa.

LES OGSÅ: Ni av ti vel vekk born med Downs

LES OGSÅ

ANNONSE