Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane tek no initiativ til å etablere eit nynorsk forum i fylket. Det har eit samla fylkesting vedteke.

NPK
NPK

Hovudoppgåva til forumet vert å følgje språkutviklinga i fylket og setje søkjelys på aktuelle problemstillingar.

Fylkeskommunen skal vere deltakar i forumet på linje med andre deltakarar. Fylkestinget valde Jan Olav Fretland som fylkeskommunen sin representant.

Det er eit mål å forankre forumet breitt og på tvers av sektorar. Dette er viktig for å byggje eit slagkraftig organ som evnar å «ta pulsen». Kommunesektoren, utdanningsinstitusjonar, næringsorganisasjonar, arbeidstakarorganisasjonar og media er døme på aktørar som er viktige målgrupper. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.36

LES OGSÅ

ANNONSE