Kongen heiar på Lillestrøm!

Are Kalvø
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

 

Slikt blei for eksempel hevda denne veka då Stortinget bestemte seg for å endre litt på det som står i grunnlova om statskirka.

Sanninga er naturligvis at religion blir tatt meir alvorlig enn det meste i samfunnet vårt.

Eg skal naturligvis bevise dette. Eg sitt ikkje her ved tastaturet og berre slenger ut av meg lause påstandar. Det skulle tatt seg ut.

Det som skjedde denne veka var altså at grunnlova blei endra. Fram til no har det stått i grunnlova at den evangelisk-lutherske religion er «Statens offentlige Religion». Det har stått at «Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne». Og dette har stått om regjeringa: «Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige Religion.»

No blir dette forandra. No skal det stå at «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv.» Og at «Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten.» Og det skal framleis stå at Kongen skal «bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion».

Spørsmålet er: Kunne det stått noko liknande i grunnlova om noko anna enn religion?

Folk trur på mykje. Med stor innleving og enormt engasjement. Det er mykje som gir folks liv meining og innhald. Men kunne noko av det blitt omtalt i grunnlova på same måte som religion?

Kunne det for eksempel stått i den norske grunnlova at «Kongen skal holde med Lillestrøm»?

Nei?

Kunne det stått at «Lillestrøm forbliver Statens offentlige Lag. Kongen skal stedse heie paa Lillestrøm, flagge paa Slottsbalkongen naar Lillestrøm spiller Hjæmmekampe, møde opp på Stadion og være Forsanger under avsynging av Tribunesange der omtaler andre Lag i ekstremt nedsættende Ordelag. Af Statsraadets Medlemmer skal over det halve Antal heie paa Lillestrøm, engasiere sig i Klubbens indre Liv og delta i Nætdebatte på Klubbens Hjæmmeside der man omtaler Dommere og Sportsankere i TV2 med hyppig bruk af feilstavede Kjønnsord.»

 

Nei? Dette kunne ikkje stått i grunnlova? Fordi det er smått? Dumt? Splittande? Useriøst?

Ok. La oss prøve å gjere det litt meir samlande. Litt større. Litt meir seriøst. La oss prøve å samle oss om noko som veldig mange er enige i. Noko som veldig mange er opptatte av:

 

«Folk bør alltid holde med Norge naar Norge deltar i internasionale Mæsterskab.

Kongen og minst halve Regjeringen skal alltid heie på Norge, uansæt hvor sære Idrætsgrene Norge gjør det bra i.

Kongen og minst halve Regjeringen skal alltid interessere sig for Hopp og Skøyter, uansett hvor faa andre Land i Værden som driver med dette.

Dette betyder ogsaa at naar norske Klubbe gjør det bra internasionalt, la os for Eksæmpel si at Molde eller Rosenborg spiller i Chæmpions League i Fotbold, da bør man se stort på det og heie paa Molde eller Rosenborg uansæt hvilken Klub man ellers holder med.»

Kunne dette stått i grunnlova? Nei?

Dette blei litt tøysete, kanskje?

Fordi sport trass alt handlar om noko uvesentlig, som kanskje kan vere ein fin fritidssyssel for folk, og som kanskje betyr mykje for dei som verkelig er engasjerte i det, men som ærlig talt ikkje angår alle oss andre, som må få lov til å velje sjølve kva vi vil engasjere oss i?

Fordi dette ikkje handlar om store ting som kva verdiar samfunnet vårt skal bygge på?

Okei. La oss ta det med verdiar då. Kunne dette stått i grunnlova:

«Sosialdemokratiet, en Ideologi der tror paa en Blanding av Indivuduell Frihed og offentlig Ansvar, forbliver den norske Folkeideologi. Kongen skal alltid bekjende sig til Sosialdemokratiet.»

Dette handlar i alle fall om verdiar. Og tru. Og i aller høgste grad om kva samfunn vi vil ha. Dette også:

«Liberalismen, en Ideologi der tror på Individets Mulighet til ad skabe sin egen Lykke, forbliver den norske Folkeideologi.»

Nei? Det kunne ikkje stått? Fordi det er meiningstvang? Eller fordi det ikkje er samlande? Ikkje er breitt forankra?

Okei. Kva med noko som nesten alle trur på då?

Kunne det stått at «Alle skal tro paa at det blir fint Vær en eller annen Gang i løbet av Sommeren»? Eller: «Troen paa at det ofte gaar greit forbliver Statens offentlige Tro»?

Du synest kanskje desse eksempla er litt teite?

Det er nettopp det.

Først publisert i Aftenposten 26. mai.

QUIZ: Kva veit du om Grunnlova?