På nettsida til Statistisk sentralbyrå (SSB) kan du no sjå kor mange innvandrarar det blir i 2040 i din del av landet.

NPK
NPK

Denne veka presenterte SSB for første gong utrekningar av kor mange innvandrarar og norskfødde med to innvandrarforeldre det blir i ulike fylke og i nokre større kommunar fram mot 2040. Utrekningane viser mellom anna at i Oslo vil nesten halvparten av befolkninga om 30 år vere innvandrarar eller norskfødde barn av innvandrarar, og av dei vil om lag sju av ti ha bakgrunn frå land utanfor EU/EØS-området.

SSB har gjort utrekningar for alle fylka i landet, men også for 31 regionar. Dei store byane er her skilt ut, slik at ein kan sjå forskjellen på til dømes Bergen og resten av Hordaland.

Utviklinga i dei ulike regionane kan du sjå på http://www.ssb.no/forskning/artikler/2012/3/1331560369.32.html (under avsnittet «Rask vekst rundt storbyane» (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.35

LES OGSÅ

ANNONSE