Frigjeringa av forsvarseigedommar har bidrege til at friluftsarealet i Noreg er utvida med eit areal tilsvarande 2.900 fotballbaner dei siste åra.

NPK-NTB
NPK-NTB

Sidan 2005 er nesten 21.000 dekar, fordelt på rundt 70 forsvarseigedommar over heile landet, sikra som friluftsområde for allmenta. Det er eigedommar som tidlegare var i Forsvarets bruk, og der allmenta før hadde ingen eller berre avgrensa tilgjenge, skriv Nationen.

– Unike naturperler, strandsoner og utkikkspunkt blir sikra på denne måten for det breie lag av folk i overskodeleg framtid, seier Ivan Fjeldheim-Pettersen, kommunikasjonssjef i Skifte Eiendom.

Vestfold er det fylket der flest forsvarseigedommar; til saman 15, på til saman 1.500 dekar, er opna for allmenta.

– Hovudtyngda av desse eigedommane er gamle utkikkspunkt, tradisjonelt nytta som kystmeldestasjonar. Dette er etablerte turmål for både lokalsamfunn og tilreisande, seier Fjeldheim-Pettersen.

Nokre av eigedommane som er avhendte er små øyar, holmer og skjær som særleg er populære blant båtfolket. (©NPK) folk i distrikta. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.35

LES OGSÅ

ANNONSE