Vil gje fleire fordelar til folk med elbilar.

NPK-NTB
NPK-NTB

 

Venstre tek til orde for eit breitt forlik på Stortinget om avgiftsfritak og andre fordelar for bilar med nullutslepp. Partiet meiner vilkåra er for lite føreseielege for produsentar og brukarar.

– Dette ville skape tillit i marknaden og dermed bidra til auka tilbod, etterspurnad og industriutvikling knytt til elbilar og andre køyretøy med nullutslepp, seier nestleiar i Venstre, Ola Elvestuen. Han er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Elvestuen meiner at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) er for uklar når det gjeld framtida for avgiftsfritak, og at han seinast under spørjetimen i førre veke snakka om «svært låge avgifter».

Venstre fryktar at Finansdepartementet er motstandar av dette avgiftsfritaket og at det er grunnen til den noko vage formuleringa til Stoltenberg.

– Kva statsministeren meiner med svært låge avgifter er ukjent. Venstre synest uvissa rundt avgiftspolitikk til regjeringa på bilar bør føre til at Stortinget, gjennom eit breitt forlik, vedtek at fordelen skal vidareførast til det er minst 100.000 nullutsleppsbilar på vegane, seier Elvestuen til NTB.

Venstre viser til Danmark, der ein klimakommisjon har foreslått det same.

Fordelane er fritak for eingongsavgift og årsavgift, gratis bompassering og gratis parkering. Det er cirka 5.000 ladbare bilar på norske vegar.

Kva meiner du skal til for at fleire skal bruka elbilar?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.34

LES OGSÅ

ANNONSE