Senterpartiet vil ha skogtiltak inn i klimameldinga.

NPK-NTB
NPK-NTB

Senterpartiet meiner at nyplanting av skog kan gi mykje lågare CO2-utslepp og vil ha fleire skogtiltak inn i klimameldinga.

Partileiar Liv Signe Navarsete arbeider saman med landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) og olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) for å få gjennomslag for dette tiltaket, fortel NRK.

LES SISTE KLIMANYTT HER!

Partiet viser til at nyplanting av skog kan redusere dei norske CO2-utsleppa med 12 milliardar tonn, og vil blant anna plante fem millionar dekar ny skog.

Klimameldinga skal gi svar på korleis Noreg kan nå målet om å kutte 30 prosent av CO2-utsleppa innan 2020. (©NPK)

Kva synest du om forslaget?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.34

Kommentarar

ANNONSE