130 engasjerte ungdomar møtest i Oslo Rådhus på Ungdommens Bystyremøte.

mm

 

Ordførar Fabian Stang og kunnskapsminister Kristin Halvorsen opnar Ungdomens Bystyremøte 2012 tysdag morgon.

Ungdomens  Bystyremøte (UBM) er den viktigaste arenaen for innverknad til ungdom i hovudstaden, og blir arrangert i år for 16. gong. Døme på saker som tidlegare har fått gjennomslag i bystyret er: styrkt seksual- og rusundervisning i ungdomsskulen, billegare kollektivtransport, lærarevaluering og kulturkort.

– Gjennom Ungdomens Bystyremøte har Oslo-ungdom ein viktig møteplass og arena for politisk innverknad. Vi kjem i fellesskap fram til saker som er viktige for ungdom i byen, og som bystyret må handsame i etterkant. På den måten har vi reell innverknad på den politikken som blir ført i Oslo, seier Julianne Borgen, leiar i Sentralt Ungdomsråd i Oslo.

Det er venta at 130 ungdomar kjem til Ungdomens Bystyremøte. I løpet av dei to dagane møtet blir arrangert kjem ungdom frå heile byen til å fremja forslag til handsaming, drive lobbyverksemd og delta i mange spennande og viktige politiske debattar.

– Stemma til ungdom i samfunnet er svært viktig. Det er vi som veit korleis det er å vere ung i dag, og kva for tiltak som kan iverksetjast for å sørgje for at Oslo er ein god by å bu i for ungdom. Gjennom UBM har vi høvet til å gje politikarane i byen melding om kva som kan blir gjort betre. Det er eit ansvar Oslo-ungdomen tek på alvor, avsluttar Julianne Borgen.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.34
ANNONSE