Tre av ti nordmenn lyttar no jamleg til direkteoverført musikk.

NPK
NPK

I Noreg auka prosentdelen som svarte at dei hadde lytta til strøyma musikk den siste veka, frå 20 prosent i juni i fjor til 29 prosent i januar i år, og 30 prosent seier dei har kvitta seg med cd-samlinga si, viser ei undersøking som Norstat har gjort for musikktenesta Wimp.

Dermed har vi tatt igjen svenskane, som låg godt framfor oss i løypa i fjor sommar. I Danmark auka strøyminglyttinga frå 14 til 20 prosent i same perioden.

Undersøkinga viser også at om lag halvparten av nordmenn under tretti år er villige til å betale for musikk dei lyttar til over nettet. Men ein femdel i denne gruppa er stadig vekk ikkje interessert i betale for slike musikktenester. (©NPK)
 

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.34
ANNONSE