Arbeidsløysa vil auka med fleire tusen

Sjølv om rekordmange vil vere i arbeid neste år, kjem arbeidsløysa til å auke med 5.000 personar, viser prognosar frå Nav.

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Fleire tusen vil mista jobben

Det er flest industritilsette som mister jobben. Også innanfor reiseliv og transport går det trått, hovudsakleg på grunn av dei dårlege tidene utanfor Noregs grenser.

– Det er nok særleg i tradisjonell industri vi vil sjå at veksten stansar litt opp, og som kan få nokre utfordringar, seier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i Nav til NRK.

Fellesforbundet aleine har 2.500 arbeidsledige medlemmer, og 800 er permittert i norsk industri.

Nav varslar likevel framleis oppgang i norsk økonomi, og Lystad meiner arbeidsløysa vil falle igjen i 2013.

Til neste år vil det bli nesten 40.000 fleire i jobb, medan 45.000 vil få jobb i 2013. Høg arbeidsinnvandring frå Aust-Europa fører til at veksten i talet på jobbar ikkje held takten med veksten i folketalet. (©NPK)