Behovet for ingeniørar er så stort i oljebransjen at andre næringar og offentleg sektor får lide.

NPK-NTB
NPK-NTB

Oljenæringa støvsyg marknaden for arbeidskraft. Både bilmekanikarar og flymekanikarar blir henta til petroleumsindustrien.

Oljeindustrien i Noreg sysselset direkte og indirekte over 250.000 personar og står for ein tredel av inntektene til staten og over femti prosent av eksporten, skriv Teknisk Ukeblad .

Bedrifta FMC Technologies utanfor Bergen rekrutterer åleine rundt femti nye medarbeidarar i månaden, for det meste ingeniørar, og ventar å tilsetje mellom 400 og 600 personar neste år.

– Særleg er verkstadpersonell med mekanisk bakgrunn attraktive. Her finn vi godt kvalifisert personell i andre bransjar som vi rekrutterer frå. Til ingeniørstillingar rekrutterer vi ein god del nyutdanna og ein del meir erfarne frå olje- og gassindustrien, seier kommunikasjonssjef Andreas Helgesen.

Behovet for kvalifisert arbeidskraft i petroleumsindustrien skaper problem for andre verksemder ettersom det er vanskeleg å konkurrere med dei høge lønningane.

Kommunikasjonssjef Arve Christensen i ingeniørorganisasjonen Nito er bekymra.

– Nesten kvar annan kommune har éin eller fleire ledige ingeniørstillingar. Det går ut over planlegginga. Nybygging blir forseinka, og vedlikehald av kritisk infrastruktur i kommunane blir utsett, seier han.

Er oljeindustrien i Noreg for stor?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.33

LES OGSÅ

ANNONSE