Kåfjord best på born og unge

Svein Olav B. Langåker
– Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Kåfjord satsar på born og ungdom. Kommunen tek born og unge på alvor, og er ein kommune som lukkast i å skape eit inkluderande oppvekstmiljø der born og unge får delta og utvikle seg, seier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Statsråden delte i dag ut prisen og gratulerte representantane frå Kåfjord, varaordførar Svein Leiros og Ida Pedersen som er medlem i ungdomsrådet i kommunen.

– De gjer ein veldig god jobb. De har eit godt kultur- og fritidstilbod for born og unge. De legg til rette for at born og unge skal påverke i ungdomsrådet og i barnas kommunestyre. Og de arbeider for at born og unge skal ha eit positivt tilhøve til det fleirkulturelle med fokus på det samiske, kvenske og norske, seier Lysbakken.

LES OGSÅ: Vann pris for å lytta til unge

Kvart år utnemner Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) årets barne- og ungdomskommune.

– Med utnemninga ynskjer vi å løfte fram kommunar som jobbar særleg godt med å betre oppvekstmiljøet for born og unge, seier statsråden.

Utvelginga av årets barne- og ungdomskommune er gjort av ein sjølvstendig jury, under leiinga av Gunhild Grande Stærk, ledar av Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner.

Sjå grunngjevinga til juryen!