Leselystaksjonen er i gang, og i tre veker skal det merkast at det blir lese i norske skular.

NPK-NTB
NPK-NTB

Timeplanen skal fyllast med lesing, litteraturquiz og bokmeldingar. Vinnarane får delta i NRKs Superkviss.

Leselystaksjonen er den største fellesaksjonen i landet for å fremja boka og lesegleda hos norske skuleelevar.

– Med Leselystaksjonen blir barneboka løfta fram. Leseglede og tekstforståing er ein viktig del av utviklinga til barn. Lystprega lesing legg eit godt grunnlag for all anna læring, seier Kathrine Wegge, prosjektleiar i Leselystaksjonen.

– Som lærar ser eg at dei barna som har blitt lesne for, har eit forsprang når det gjeld å forstå korleis tekst fungerer. Det er store skilnader i ordforrådet til barn, og erfaringane med høgtlesing heimanfrå er viktige, seier lærar Håvard Tjora, kjent frå tv.

Leselystaksjonen blir arrangert i regi av Bokhandlarforeininga, Forleggjarforeininga og Foreningen les. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.32
ANNONSE