Trass i knallharde krav og sylskarp konkurranse: I haust vil hundrevis av studentar søkja seg til den nye trendjobben – summer internships.

Sigrun Aker Nordeng og Inger Marie Lien/Studvest
Sigrun Aker Nordeng og Inger Marie Lien/Studvest
Faktaboks

Summer internships
Eit summer-internship er ein mellombels tilsetjing for studentar, der ein over ein kortare tidsperiode får jobbe med relevante arbeidsoppgåver og får eit innblikk i korleis bransjen er. I tillegg får studenten høvet til å vise seg fram som ein potensiell arbeidstakar og blir dermed kjent med selskapet/yrkte for å finne ut om det passar for seg.

Slik sikrar du deg internshipet
1. START TIDLEG
– Bruk bedriftspresentasjonar, næringslivsdagane, føretaket sitt nettsider og eige nettverk til å kartleggje føretaket og framstå som interessant for dei som tilset.

2. HA PAPIRA I ORDEN
– Bruk tid på å skrive ein god søknad og CV. Passar på at dei ikkje blir for like. Få ein ven til å sjå over dokumenta eller kom innom Karrieresenteret for gode råd. Ingen skrivefeil!

3. ØV PÅ INTERVJUSITUASJONEN
– Gøyr deg kjend med kva for ein intervjuform føretaket nyttar (caseintervju, gruppesituasjonar, foredrag) og øv på intervjuforma før du kjem på intervjuet.

Kjelde: Idar Nestaas, Karrieresenteret ved SiB

 

Nokre utvalde sommarjobbar
1. Ant. kunngjorde stillingar/ ant. søkarar
2. Ynskt utdanningsbakgrunn
3. Søknadsfrist for 2012

Accenture, Summar Intern
1. 49/ Ca 1300
2. Økonomi, samfunnsfag, teknologi eller realfag
3. 16.10.2011 og 19.02.2012

ERNST & YOUNG, Summar Internship
1. 2-5/400
2. Økonomar og IT-studentar
3. 16.10.2011

DNV, DNV Summar Project
1. 10/200-250
2. Avhengig av tema på sommarprosjektet. Spesielt ind.auk, mekaniske ingeniørar, risk management, økonomar osb
3. 15.02.2012

Geelmuyden.Kiese, Summar Intern
1. 6-8/ ca 200
2. Ingen spesielle krav til utdanningsbakgrunn
3. Ukjent

POSTEN, Summar Internship
1. 4/ 280
2. Spesielt innan logistikk, IT, økonomi, strategi, forretningsutvikling, leiing, prosjektleiing, HR/HMS/OU, innovasjon, marknadsføring, samfunnsfag, miljø og CSR
3. 12.02.2012

Statnett, sommarprosjekt KUBE
1. 6/200
2. Spesielt elkraft, energi og miljø, økonomi, samfunnsøkonomi, samfunnsvitskap
3. 29.02.2012

Andre populære summer internships:
Deloitte, Det Norske Veritas, McKinsey, Procter & Gamble, PWC, Statkraft, Statoil, Visma

LES FAKTALUKK FAKTA

– Eg har høyrt om fleire som har hatt summer internships før, og når dei seier at dei har hatt eit av sine livs kjekkaste og mest utfordrande sommarjobbar, så gjer det at ein får lyst til å søkja, seier Martin Beer Prydz.

Han er andreårsstudent ved Noregs Handelshøgskole (NHH) og på plass på konsulentselskapet KPMG sin bedriftspresentasjon på utestaden Jacob Aall. Gratis tapas, drikke og Radioresepsjonen som underhaldning skal lokke NHH-studentane til å søkja seg til bedrifta sitt summer internship. Prydz er ikkje framand for tanken.

– Vi går på eit masseproduserande studium. På papiret ser mange av studentane like ut. Ein summer internship-jobb kan vere noko som gjer at du skil deg ut, at du er litt spesiell, forklarar han.

Trongt nålauga
Prydz er ikkje åleine om å ynskja seg til ein internship-stilling. Ein ringerunde til eit utval føretak som tilbyr slike jobbar viser at ein som regel konkurrerer med minst hundre medstudentar. I KPMG fekk dei over hundre søkarar på to stillingar i 2012.

– Det er klart at du då skal ha det vesle ekstra, forklarar Beate Cedsal, ansvarleg for høgskulerekruttering for KPMG.

Ho presiserer at toppkarakterar og ekstra initiativ ved sida av studiet er eit minimumskrav for å bli vurdert til stillingane.

– Vi ser etter potensielle arbeidstakarar som kan jobbe hos oss og få utvikle seg med oss. Begge studentane som var hos oss i fjor sommar har byrja å jobbe hos oss fulltid i etterkant, forklarar ho og kjem samstundes med eit tips til dei som ikkje kjem gjennom nålauga:

– Det er langt lettare å få fulltidsjobb hos oss, forsikrar ho.

Tøff talentkamp
Per Erik Henriksen er seniorrådgjevar i rekrutteringsfirmaet IMSTalentor. Han trur bakgrunnen for at stadig fleire føretak tilbyr summar internship-stillingar, og at søkjartala er så høge, er at både studenten og føretaket tener på det.

– I tillegg til fordelane som kandidaten får, er dette billeg arbeidskraft for føretaket, studentane er ivrige og kan gjere ein jobb som kanskje ikkje andre i føretaket vil ha, men som like fullt er ein viktig jobb, seier han.

Henriksen trur jaget etter dei mest kvalifiserte studentane er det som driv føretaka til å tilby gode internship-ordningar.

– Det er ein slåstkamp om talenta, seier han.

– Start tidleg
Lyst på eit summar internship i 2012? Då er du kanskje allereie for seint ute, ifølgje ein karrierevegleiar.

– For å sikre deg desse prestisjejobbane bør du byrje å tenkja på det lengja før søknadsfristen, kanskje allereie før sommarferien, seier karrierevegleiar ved Karrieresenteret til Studentskipnaden i Bergen, Idar Nestaas.

Han trur det er avgjerande for søknadsprosessen at kandidaten så tidleg som mogleg byrjar kartlegginga av føretaket slik at ein får god tid til å førebu seg.

– Kva jobbar dei med? Kva slags kompetanse ser dei etter? Er det noko eg kan gjere for å skilje meg ut, utdjupar Nestaas.

Nytt karrieredagen
Han trekkjer fram bedriftspresentasjonar og karrieredagar som gode arenaer for å innhente informasjon. Òg her bør du stille førebudd.

– Sett deg inn i føretaket og viser at du er oppdatert, snakk gjerne om nye prosjekt føretaket jobbar med. Det viktigaste er å virke interessert, seier han.

LES OGSÅ: Her er dei populære utdanningane

Nestaas meiner samstundes at det er viktig å framheve seg sjølv gjennom å snakke med representantane på stand og vise til relevant arbeidserfaring.

– Ikkje spør: «Kva driv de med?» Eller: «Synest du eg bør søkja denne stillinga?» Det viser at du ikkje har sett deg skikkeleg inn i føretaket, seier Nestaas.

Nåla i høystakken
Nestaas synest det er vanskeleg å seie kva for eigenskapar føretaka er mest interessert i, og trur mykje avheng av han som les søknaden.

– Dersom dei er ute etter toppkarakterar, er det det dei ser først. Ser dei etter arbeidserfaring eller spesielle ferdigheiter, er det andre som får høvet, forklarar han.

LES OGSÅ: Manglar munnleg trening

Han trur det bestet tipset for å skilje seg ut er å bruke CV og søknad til å løfte fram noko du er spesielt flink til.

– Er du flink til noko – få det fram. Har du vore leiar i ein studentorganisasjon? Fått sølvmedalje i NM i friidrett? Gått over Grønland? Få det med, rår Nestaas.

LES SAKA I STUDVEST (på bokmål)!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.31
ANNONSE