Kvart år er det mange elevar som ikkje møter opp på skulen etter sommarferien. Skulane får no rettleiing i korleis dei skal handtere dette.

NPK-NTB
NPK-NTB

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Politidirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utarbeidd eit rettleiingshefte til korleis skular skal møte problemstillinga med barn som ikkje kjem tilbake på skulen.

– Alle barn som er busett i Noreg, har rett og plikt til grunnskuleopplæring. Kommunane får her eit verktøy dei kan bruke dersom barn ikkje møter opp på skulen etter sommarferien, seier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Rettleiingsheftet klargjer kva kommunen må gjere for å sørgje for at retten til offentleg grunnskuleopplæring er oppfylt, og det inneheld forslag til konkrete rutinar som skular og kommunar kan følgje.

Målet med rettleiinga er å bidra til at kommunane behandlar slike saker likt, og å sikre at barn i opplæringspliktig alder får oppfylt retten og plikta si til grunnskuleopplæring. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.31
ANNONSE