Sjå kunsten til over 70 talentfulle kunstnarar frå heile Noreg!

mm

Laurdag braka UKM-festivalen laus i Trondheim. Blant mange hundre ungdommar som deltok med foto, skulpturar, installasjonar, teikningar eller måleri i fylkessamlingane kring i Noreg, er det vel 70 ungdommar som fekk koma til UKM-festivalen i Trondheim.

Her har dei fått delta i fleire workshopar, innan grafikk, ulike teknikkar innan biletkunst og kunstfoto og scenefoto.

– Eg håpar de lærer å sjå, og å bruka blyanten som måleverktøy, forklarar Vigdis Haugtrø. Ho er utdanna biletkunstnar, og held på med skulptur og teikning.

– Teikning handler om å sjå, og ikkje tolka det du ser. Det er lett å bruka det du veit frå før av, for eksempel at ein sykkel har bestemte former. Men det gjeld å berre godta det du ser uten å tenkja at det eigentleg er sånn eller sånn, held ho fram.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.31
ANNONSE