Omleggingen av Rikskonsertene kan bli døden for lanseringsprogrammet Intro.

Maren Ørstavik/universitas
Maren Ørstavik/universitas
Faktaboks

Rikskonsertene og Intro
– Rikskonsertene er en offentlig konsertvirksomhet etablert i 1967. Formålet er å bringe konserter ut i hele landet.
– Lanseringsprogrammet Intro er et to-årig program med konserter i Norge og internasjonalt, ment som en etableringshjelp for unge musikere.
– Musikere kvalifiserer seg gjennom prøvespill, og kan søke seg til klassisk-, jazz-, folkemusikk- eller komposisjonsprogrammet. Mellom fem og ti artister lanseres totalt hvert anet år.
 

LES FAKTALUKK FAKTA

– Rikskonsertene har drevet lanseringsprogrammer i flere tiår. Debutantordningen går tilbake til 60-tallet, med klassiske debutkonserter i Universitetets Aula. Hvis det forsvinner, mister Norsk musikkliv noe veldig verdifullt, sier Thorstein Granly, direktør i Rikskonsertene.

Kulturdepartementets vedtak om å legge ned Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet kan få konsekvenser for unge musikktalenter på vei ut i det profesjonelle livet. Rikskonsertenes lanseringsprogram Intro, har for mange høyeregradsstudenter ved Norges Musikkhøgskole (NMH) vært inngangsporten til en karriere som profesjonell musiker, og består av turneer og konserter i Rikskonsertenes regi. Men det kan det altså nå bli en slutt på.

LES OGSÅ: Reduserer Rikskonsertane

– Vi har et stort nettverk og er i kontakt med store deler av musikklivet både i Norge og i utlandet. På den måten har vi hatt et godt utgangspunkt for å fremme lanseringsartistene. Sånn som det ligger an til nå skal vi bare være på små steder. Det er kanskje ikke der du setter inn støtet når du skal lansere unge talenter, sier Granly.

– Utdanningssiden må ivaretas
Rektor ved NMH Eirik Birkeland, ser med bekymring på den mulige nedleggelsen.

– Introprogrammene er viktige for våre beste utøvere. Erfaringsmessig har vi sett at en høy andel av de som blir tatt opp i programmene kommer fra NMH. Det er en krevende oppgave å gå inn i solistisk virksomhet, og de fleste utøvere vil ha behov for støtte, sier Birkeland.

Han legger vekt på at dersom Intro legges ned, må en alternativ ordning komme på plass.

– Vi har jo en følelse av at de nå pakker hele voksenavdelingen i Rikskonsertene sammen. Ordningen har vel hittil vært en del av budsjettet til Kulturdepartementet, men det er også en utdanningside her som må ivaretas av en annen statsråd, sier han.

Men den utfordringen tar ikke Kunnskapsdepartementet.

– Slik Kunnskapsdepartementet (KD) ser det hører de aktuelle talentutviklingsprogrammene ikke innunder KDs ansvarsområde, men innunder Kulturdepartementets ansvarsområde. Det vil derfor være opp til Kulturdepartementet å vurdere konsekvensen av omleggingen av Rikskonsertene, heter det i en epost fra departementet til Universitas.

Behov for starthjelp
Sara Övinge er en av årets Intromusikere. Hun mener det vil være et stort tap for avgangsstudentene dersom ordningen forsvinner.

– Intro har for meg vært en veldig trygghet. Rikskonsertene fungerer på en måte som en manager for oss, og gjør alle de tingene man som ung og uerfaren ikke vet om. Det er en hard bransje vi går inn i, og å ha denne typen hjelp er veldig verdifullt, sier hun.

Også rektor Birkeland mener behovet for starthjelp er reelt.

Det er viktig å ha mulighetene som lanseringsordningene gir. Om man tar noe bort er det viktig at man får alternative eller bedre ordninger, sier han.

Må diskuteres
Granly forteller at Rikskonsertene frem mot sommeren må diskutere saken med sine samarbeidspartnere, før noen endelig avgjørelse kan tas.

– Etter disse samtalene må vi se om det er grunnlag for å drive lanseringsprogrammene videre. Spørsmålet er om vi etter denne omleggingen kan tilby en arena og et nettverk som er godt nok for å lansere vår unge og lovende til en internasjonal karriere, sier han.

LES SAKA I UNIVERSITAS!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.30

LES OGSÅ

ANNONSE