Framtida

Vetle Wang Soleim
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

 Mange foredrag av en del politikere som er ment for unge starter med: ”Dere er morgendagens ledere og politikere.” Ja, hva skal til for at vi skal ønske å bli det da? Det å ha engasjement er ikke noe medfødt, det må vekkes til live og få næring. Mange engasjerer seg kun for én sak fordi det angår akkurat dem, akkurat nå. Andre engasjerer seg på vegne av andre mennesker, ja gjerne på vegne av et helt folkeslag. Engasjement kommer i så mange forskjellige varianter at det finnes ingen fast oppskrift på hvordan det kan vekkes. Min mening er at det må være noen forhold lagt til rette for det skal kunne skje. Og der mener jeg at kommuner, fylkeskommuner og staten i dag, fortsatt har et stort potensial.

Jeg stiller av og til spørsmålet hvorfor eldreråd er lovfestet, men ikke ungdomsråd. Eldreråd har viktige innspill i saker som angår de, men det har da vel også vi som ungdom i saker som angår oss? Teknologi i utvikling, utdanning i høysetet og en globalisering som bare fortsetter og fortsetter. Vi trenger også de unges stemme, og vi trenger den hver dag, i alle politiske beslutninger, i alle debatter og vi trenger den lovfestet.

Per i dag finnes det ikke et vedtatt ungdomsorgan på nasjonalt nivå som kan videreføre de gode ideene, tankene og forslagene som hver dag kommer frem av ungdom i kommuner og fylkeskommuner. Veldig mange saker som angår oss vedtas av et forvaltningsnivå som vi ikke har tilgang til eller mulighet å nå uten en formell rolle. Vi trenger et organ som taler ungdommens sak med ungdommens stemme. En stemme som ikke har gått gjennom flere omganger med partipolitikk og avtaler. En stemme som gir nasjonal ungdomspolitikk en ny dimensjon og større bredde. Ungdommens Nasjonalforsamling og Nasjonalt Ungdomspanel vil jobbe for å gi ungdommens engasjement næring. Gi det næring ved å vise at gode forslag kan nå helt opp til toppen, ved å vise hva engasjement kan føre til, ved å bygge kanaler som gjør at akkurat din gode idé kan havne på statsministerens bord.

Framtida blir så god som vi arvtakere gjør den, la oss sørge for at vi alltid er bedre enn de vi arver fra.