Ekstra flinke elevar får ikkje det dei har krav på.

mm

Tre år etter at regjeringa opna for at dei beste elevane kunne ta fag på vidaregåande skule, har berre to skular i Hordaland prøvd ut ordninga. Berre åtte elevar har fått bryna seg på pensum frå vidaregåande. Talet for Oslo er 350 elevar, melder NRK.

Ved Skjold skule i Vindafjord i Rogaland har Helge Natteland og sju andre ungdomsskuleelevar fått setje seg inn i matematikk for elevar på vidaregåande skule.

– Når du kjem til dette, så får du nye utfordringar, og då blir det kjekkare, seier Natteland til NRK.

Andreas Borud, påtroppande leiar i Elevorganisasjonen, meiner fleire flinke elevar bør få prøva seg på pensum frå vidaregåande skule medan dei enno går på ungdomsskulen.
 

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.29

LES OGSÅ

ANNONSE