Norsk kulturråd utlyser idekonkurranse.

mm

Kor og korleis oppstår gode møte mellom unge menneske og profesjonell kunst? Kunstnarar, kuratorar, arkitektar og designarar blir utfordra av Kulturrådet til å inngå kompaniskap og utvikle idéskisser til arenaer for profesjonell kunst for born og ungdomar.

Kulturrådet spør om kva som kan bli ein framtidsretta, attraktiv og relevant kunstarena for unge.

Inntil fem prosjekt blir valt ut og får 250.000 kroner kvar til vidareutvikling og utforming.

I juryen sit blant anna Sune Nordgren, Kjetil Trædal Thorsen og Bentein Baardson.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.29
ANNONSE