Storsatsing på ungdomsråd

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 06.08.2021 09:08

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Satsinga skal bidra til at ungdomane får sterkare tilknytning til hiemkommunen sin og auke sjansen for at dei flyttar heim etter ferdig utdanning.

I sommar vart det klart at regionråda i Finnmark fekk 1,8 millionar kroner i støtte frå Kommunal- og regionaldepartementet til prosjektet “Aktive Ungdomsråd i Finnmark”. No har òg Finnmark fylkeskommune vedteke å støtte prosjektet. Kultur-, næring si- og samferdselsutvalget har løyvt 720 000 kroner frå regionalutviklingsmidlene for 2010 til prosjektet, som dermed har fått totalt 2,52 millionar i ekstern støtte.

Fylkesråd for kultur-, næring si- og samferdsel, Roger Hansen, er tydeleg på at han meiner prosjektet er viktig for Finnmark.

– Ungdomen er framtida vår, og vi må la dei vere med på å fastsetje kursen for korleis Finnmark skal utviklast, seier Hansen i ei pressemelding. Finnmark fylkeskommune er midtvegs i ei tre-årig ungdomssatsing, og Hansen meiner dette prosjektet bidreg til å ytterlegare forsterke Finnmarks satsing på ungdom.

Mange utan ungdomsråd
– Gjennom å støtte dette prosjektet håpar vi òg ungdom knyter sterkare band til heimkommunane sine, slik at sjansane for at dei flyttar heim etter å ha vore i utdanning aukar, legg han til. Prosjektet skal gå over fire år, og målet er at alle kommunane i fylket skal få etablert aktive ungdomsråd. Prosjektet blir leia av dei tre regionråda i fylket, med Aust-Finnmark regionråd som prosjektleiar.

– No har både departementet og fylkeskommunen støtta prosjektet med mykje pengar, såg då håpar vi kommunane følgjer opp og bidreg til at dette prosjektet blir ein suksess, avsluttar Hansen.

Ein rapport frå Norsk institutt for by- og regionforskning frå i vinter viser at over 60 kommunar står heilt utan ungdomsråd i Noreg.