Framsida Tema Livsmeistring

Tema: Livsmeistring

Kunsten å livsmeistre

Eg skal vedgå at eg lenge var som andre menn. Men det å vera sambuar med ei kvinne, ha ei stor overvekt av kvinnelege...
ANNONSE

MEIR OM meining

MEST LESE