ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema LHL

Tema: LHL

Vil ha røykfrie leikeplassar

Saka var først publisert i Vikebladet.  Å slutte å røyke er ikkje nødvendigvis det ein vil kalle «a walk in the park» for alle. Men...

Vil ha røykfrie leikeplassar

Saka var først publisert i Vikebladet.  Å slutte å røyke er ikkje nødvendigvis det ein vil kalle «a walk in the park» for alle. Men...

Vil ha røykfrie leikeplassar

Saka var først publisert i Vikebladet.  Å slutte å røyke er ikkje nødvendigvis det ein vil kalle «a walk in the park» for alle. Men...

Vil heve alders- grensa på røyk

– Ved førre revidering av tobakksskadelova meinte LHL at aldersgrensa burde setjast opp til 20 år. Stortinget valde å halde aldersgrensa på 18 år. Undersøkinga...

Kan spara 60 liv i året

– Me har auka talet på folk som overlever ved hjarteinfarkt i Stockholm, fortel Mårten Rosenqvist, overlege på hjarteklinikken ved Karolinska Institutet. LES OGSÅ: Vil ha...
ANNONSE

MEIR OM Forsking

MEST LESE