ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Jordvern

Tema: jordvern

Byar er meir enn oppbevaring av folk

Av Sigrid Sørumgård Botheim. Matjord er ein knapp ressurs i Noreg. Om lag tre prosent av landarealet vårt er dyrka mark. Den beste matjorda ligg rundt byane...

– Jordvernet svekt med ny regjering

Etter at Høgre og Frp tok over regjeringsmakta har Kommunaldepartementet (KMD) fått inn mykje færre innvendingar mot kommunale arealplanar, og færre av innvendingane blir...

Kvar skal me få maten frå?

Verdas befolkning vert stadig fleire og meir kjøpekraftige. Ifølgje FNs matvareorganisasjon må dagens matproduksjon aukast med heile 70 prosent innan 2050. Reknestykket går ikkje opp...
ANNONSE

MEIR OM jordvern

MEST LESE