ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Funksjonshemming

Tema: funksjonshemming

– Gjer det ikkje for pengane

– Ho eine eg er støttekontakt for er veldig redd for dyr. Når eg ser at ho likevel tør å halde rundt i hunden min...

CP-ramma Frode siktar mot gull

– Normalt sett tek rullestolturen frå Hordvik til Knarvik om lag ein time kva veg, men dersom det er uvêr tek det litt lengre...

Desse elevane fell utanfor

Elevar med fysisk funksjonsnedsetjing trivst dårlegare, får lågare karakterar og blir ofte tekne ut av klassa. Det skjer trass i at dei har rett...

– Vert redde når dei ser meg

Mange vaksne er veldig usikre når dei møter meg, til dømes veit dei ikkje om eg kan snakke. Eg har merka at vikarar er...

Den ubrukte arbeidsstyrken

Viss ikkje noko endrast, er det stor risiko for at Marianne Knudsen og broren Adrian vil bli stengt ute frå arbeidslivet når dei vert...

Livet herlegare enn nokon gong

– Her kjenner eg meg normalisert. I Vang er eg ein av innbyggjarane, ikkje berre ein av dei funksjonshemma, seier Lerhol, mellom anna kjent...

– Svært omfattande arbeid

I juli ratifiserte Noreg FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne. Førre veke kritiserte både Døveforbundet og Uloba norske myndigheiter for å vere...

– Noreg er ei sinke

I juli ratifiserte Noreg FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne. Både Døveforbundet og Uloba meiner Noreg er ei sinke. Konvensjonen vart laga for...

Nye krav til lufthamner

Regjeringa innfører ei ny forskrift med krav om universell utforming av terminalbygg og ombordstigingsløysingar på norske lufthamner. Forskrifta tek til å gjelda med ein gong. LES...

Kva når bestemor døyr?

For fem år sidan endra livet seg brått til ei tragedie for ekteparet Natasja (29) og Sergei (31) Boltsjuk frå Lutsk i Ukraina. Ei...
ANNONSE

MEIR OM funksjonshemming

MEST LESE