ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fengsel

Tema: fengsel

Grunnlov som symbolpolitikk

Artikkel 6 nummer 1 (EMK 6.1) i Den europeiske menneskerettsfråsegna skal garantera at brotsmenn får ein rask rettsprosess og avklåring. Noreg har som kjent...

Offer på vent

Tenk deg at du vart overfallen av nokon i 2011, og at illgjerningsmannen framleis er på frifot i 2014. Du er redd for å...

Slik skal unge bli straffa

Unge som gjer mindre alvorlege lovbrot, skal straffast med det regjeringa kallar ungdomsoppfølging, går det fram av eit framlegg til ny konflikrådslov, som regjeringa...

Vil leige svenske fengselsplassar

Sverige har lagt ned fire fengsel og eitt varetektsfengsel berre det siste året. Sidan 2004 har fangepopulasjonen minka jamt hjå våre naboar. Parallelt har...

Manglar fangar – legg ned fengsel

– Me har hatt ein uvanleg stor nedgang i talet på innsette, seier direktør i den svenske kriminalomsorgen, Nils Öberg, til britiske The Daily...

Når skulen støyter deg ut

Svært mange innsette i norske fengsel har falle utanfor i skuleåra. – Når skulen vert ein ekskluderande arena, kan konsekvensane bli alvorlege, åtvarar forskar Marie-Lisbet...
ANNONSE

MEIR OM fengsel

MEST LESE