ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Elevoppgåver i samfunnsfag

Tema: Elevoppgåver i samfunnsfag

No kan elevar spela om regjeringsmakta

Spelarane er partileiar for kvar sine parti og deltek i alliansar for å fella motstandarane sine. Laget i opposisjon kjempar om regjeringsmakta, medan laget...

Alle born i Afrika er foreldrelause

Eg er ganske viss på at dei fleste av oss i Noreg har temmeleg like oppfatningar om Afrika og bistand. Vi har eit bilete...

DU vel, billig eller etisk?

Globalisering er eit kompleks samspel mellom menneske, teknologi, finanskreftar, idear og samfunn. Det er ein styrt prosess der verda blir stadig meir grenselaus. For...
ANNONSE

MEIR OM Elevoppgåver i samfunnsfag

MEST LESE