Stortinget har laga eit spel som byggjer på pensum i samfunnsfag og historie. I oktober får alle ungdomsskular og vidaregåande skular tilsendt spelet.

NPK
NPK

Spelarane er partileiar for kvar sine parti og deltek i alliansar for å fella motstandarane sine. Laget i opposisjon kjempar om regjeringsmakta, medan laget i regjering skal halda på makta.

Blant emna elevane kan læra meir om er mistillits- og kabinettspørsmål, og maktfordelinga mellom Stortinget og regjeringa.

Spelet inneheld over 600 spørsmål frå pensum i historie og samfunnsfag.

– Det ligg mykje læring i å forstå korleis Stortinget fungerer, sa Trond Giske til Stortinget.no då han prøvde spelet saman med skuleelevar og andre politikarar. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.12
ANNONSE