Høgre-politikarar vil ha 15-årsgrense i sosiale medium

Tre medlemmer av Høgres programkomité ønskjer å gjere sosiale medium ulovleg for barn under 15 år, og at ein skal kunne krevje ein måte å verifisere alder på.

NPK-NTB/Andrea Rygg Nøttveit
Publisert

Det dreier seg om nestleiaren og programkomitéleiaren til partiet Henrik Asheim, og dessutan dei tonegivande Oslo-politikarane Nikolai Astrup og Mathilde Tybring-Gjedde, skriv Aftenposten.

– Vi får stadig meir informasjon som tyder på at innhaldet i sosiale medium er skadeleg for barn. Det går ut over konsentrasjon, leselyst og sosialt samspel, seier Astrup.

Derfor meiner dei at det skal vere 15-årsgrense, pluss at ein skal kunne krevje ei teknisk løysing som gjer at folk må verifisere alderen sin gjennom BankID eller liknande.

– Det er jo eit paradoks at vi har Medietilsynet som set strenge aldersgrense på filmar og videoar, men at vi ikkje har noko som helst regulering i sosiale medium, meiner nestleiar Asheim.

Ei ny undersøking frå Klassekampen viser at 70 prosent av befolkninga er for å innføre ei 15-årsgrense for sosiale medium.