Ny måling:

Tilliten til politikarane nærmar seg botnnivå

Eit solid fleirtal i befolkninga reknar at fleire statsrådar må gå av på grunn av fusk i studia sine, viser Opinions samfunnsmonitor.

NPK-NTB
Publisert

Tilliten til politikarane generelt nærmar seg eit botnnivå, viser Opinions samfunnsmonitor.

Målinga viser at meir enn sju av ti nordmenn (73 prosent) trur at fleire statsrådar må gå av framover på grunn av plagiering i universitetsoppgåvene sine.

Berre sju prosent seier nei, medan resten svarer «vet ikke».

Nyleg måtte forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch (Sp) gå av etter avsløringar om tekstlikskapar og mogleg plagiat i masteroppgåva hennar. Undersøkinga er gjennomført i etterkant av dette og samtidig med at Nord universitet vurderer helseminister Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgåve.

Fleire statsrådar har gått av på grunn av saker knytt til aksjehandel, pendlarbustader, verv gitt til venner og plagiat i masteroppgåver. I tillegg har Bjørnar Moxnes gått av som Raudt-leiar etter eit brilletjuveri.

Nesten sju av ti nordmenn (68 prosent) meiner at slike saker i stor grad har påverka tilliten deira til politikarar i Noreg generelt.

Dette er ein auke på 11 prosentpoeng frå oktober i fjor, då 57 prosent svarte det same, i ein periode prega av aksjehandelen til Sindre Finnes og fleire statsrådsavgangar.

– Dei som hevdar at politikarar har ein jobb å gjere for å gjenreise tilliten, synest absolutt å vere inne på noko, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.