Norges Fotballforbund tek historisk grep – stengjer talentsamlingar

Norges Fotballforbund har vedteke å halde talentleirane som blir arrangerte i Sarpsborg i januar og mars lukka for å skjerme deltakarane frå press frå agentar.

NPK-NTB
Publisert

Avgjerda blir stadfesta på nettsidene til NFF tysdag.

Dei aktuelle samlingane er for dei største fotballtalenta i landet i aldersgruppa 14 til 16 år.

– Vi har diskutert dette i fleire år, og det var inga enkel avgjerd, seier Håkon Grøttland, leiar for Landslagsskolen i forbundet.

Han peikar på at talentleirane er ein fin møteplass og referansearena for trenarane til spelarane, i tillegg til at det er mange stolte føresette som ønskjer å sjå på.

Likevel vel NFF no å lukke dørene.

– På den andre sida er det behov for ro og minimalt med forstyrringar når vi først samlar dei største talenta til nasjonale samlingar. Det er også ein faktor at omfanget av agentar og speidarar frå utanlandske klubbar har auka, seier Grøttland.

Han seier ei totalvurdering ligg bak avgjerda om å teste ut lukka samlingar i 2024. Håpet er at dette vil optimalisere opplevinga for spelarane og landslagstrenarane.

– Vi ønskjer meir ro og minimalt med eksterne forstyrringar, og dessutan at NFF pliktar å verne spelarane og klubbane til spelarane når det gjeld pågåande aktørar frå utlandet, seier Grøttland.