Forbrukarrådet om Facebook-betaling: – Utpressing

Det nye Facebook-kravet frå Meta om betaling eller samtykke til personvernopplysningar er rein utpressing, meiner Forbrukarrådet.

NPK-NTB
Publisert

Den siste veka har Facebook-brukarane i Noreg fått opp eit varsel når dei loggar inn på Facebook. Der blir dei bedne om å samtykkje til at Meta framleis kan bruke personopplysningar til marknadsføringsformål eller om dei vil betale for å sleppe.

Dette er rein utpressing, meiner fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukarrådet.

Meta skal ikkje kunne ta betalt for å sikre forbrukarane grunnleggjande rettar, slik som personvern, meiner Myrstad.

– Mange er avhengige av Facebook og Instagram for å organisere liva sine og halde kontakten med venner, og det finst i realiteten ingen fullverdige alternativ. Det veit sjølvsagt Meta når dei no tvingar brukarane til å velje.

Forbrukarrådet trur ikkje at Meta gjer dette for å få flest mogleg til å betale, men heller for å kunne vise til at folk har fått eit val og har «samtykt» til overvaking.

– Vi ville tenkt oss to gonger om før vi valde å betale. Betalingsløysinga gjer at du slepp reklame, men Meta kjem ikkje med nokon lovnader om at dei vil slutte å overvake deg og kva du gjer på nettet, seier Myrstad.

NTB har bede Meta om ein kommentar til saka, men hadde ikkje fått svar tysdag kveld.