Erna Solberg blir sitjande som partileiar

– Fullt motivert, seier Solberg om vegen vidare som statsministerkandidat.

NPK-NTB
Publisert

Erna Solberg blir sitjande som partileiar og er statsministerkandidaten til partiet i 2025.

Det opplyste ho på ein pressekonferanse måndag.

Ho fortalde at ho søndag møtte Høgres sentralstyremøte ansikt til ansikt for første gong sidan den første pressekonferansen i aksjesaka for to månader sidan.

Der opplevde eg eit sterkt ønske om at eg skal halde fram som partileiar. Det har bidrege sterkt til den personlege motivasjonen min og konklusjonen min sånn som saka står no, sa Solberg.

– At viss Høgre vil, er eg fullt motivert, kanskje meir motivert enn på lenge, til å vere Høgres partileiar.

Fått brei støtte

Sidan byrjinga av september har Solbergs partileiargjerning vore sterkt prega av aksjesaka knytt til ektemannen hennar Sindre Finnes.

Ho har vorte spurd tallause gonger dei siste vekene og månadene om statsministerkandidaturet sitt og om ho ville gå av som partileiar. Ho har gjort det klart at ho framleis var innstilt på å halde fram, men at det sentrale spørsmålet var om ho var eit pluss eller eit minus for partiet.

Ho har fått brei støtte frå partifellar, og ingen sentrale Høgre-politikarar har uttrykt noko anna enn støtte og tillit.

Inhabil

Dei åtte åra ho var statsminister, kjøpte og selde ektemannen Sindre Finnes aksjar og verdipapir rundt 3600 gonger for cirka 125 millionar kroner. Finnes har nekta for å ha handla aksjane basert på informasjon frå kona.

Solberg har tidlegare uttalt at nøyaktige beløp ikkje er vesentlege for å fastslå habiliteten hennar, og har argumentert for at kortsiktig handel uansett gjer henne inhabil.

Anniken Huitfeldt (Ap) måtte førre månad gå av som utanriksminister etter si habilitetssak der mannen handla aksjar. Mange spekulerte i at Arbeidarpartiet gjorde dette for å kunne leggje ekstra press på Solberg.

Inga Økokrim-etterforsking

Tidlegare denne månaden vart det klart at Økokrim ikkje kom til å innleie etterforsking mot henne eller ektemannen. Dei hadde ikkje funne indikasjonar på at det hadde skjedd noko lovstriding. Då uttalte Solberg at ho hadde fått påfyll av krefter.

Med det juridiske aspektet ute av vegen var det førre veke duka for den politiske prosessen vidare. Solberg vart grilla om saka i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som har sett på saka saman med dei andre habilitetssakene i haust.

– Eg burde ha spurt og grave meir om dette, erkjende Solberg overfor komiteen.