Største Loch Ness-søk på 50 år

Ved hjelp av dronar og lytteutstyr skal ein freiste å finne det segnomspunne sjømonsteret Nessie.

Birgitte Vågnes Bakken
Publisert

I årevis har det blitt fortald historier om og leita etter eit uhyre i Loch Ness-innsjøen ved Inverness i Skottland.

Neste veke samlar hundrevis av Loch Ness-entusiastar seg for å leite etter det. Det er den største leitinga på 50 år, skriv The Guardian.

Ny teknologi

Søket er organisert av Loch Ness-senteret i Drumnadrochit og forskarar frå Loch Ness Exploration. I løpet av to dagar vil dei søke etter rørsler i vatnet som kan tyde på at det inneheld noko større enn vanleg fisk.

Kanskje vil ny teknologi endeleg gje svar på om «Nessie» eksisterer. I overflatesøket vil dei nemleg bruke utstyr som aldri før har vore brukt for å leite etter sjømonsteret, som dronar, infraraudt kamera og instrument for å fange opp lyd under vatn, skriv VG.

Ruinar av eit slott ved vatn.

Urquhart Castle i Skottland ved Loch Ness. Foto: Ramon Vloon / Unsplash

Historisk monster

Den første gongen ein kjenner til at sjømonsteret er blitt observert, er så langt tilbake som på 500-talet, då den irske munken Columba skal ha møtt på eit sjøuhyre.

I 1933 var det blest rundt monsteret, etter at folk meinte bygginga av ein veg hadde vekt det til live att.

Seinare er det gjort fleire forsøk på å spore opp sjømonsteret, men det har ikkje blitt bevist at det eksisterer.

I 2018 leita forskarar etter DNA som kunne påvise ein stor sjøorm i innsjøen, men dei kom fram til at det ikkje var tilfelle.

Myten og håpet lever likevel vidare for somme, og 26. august vil det igjen bli jakta på svar.

– Håpet vårt er å inspirere ein ny generasjon Loch Ness-entusiastar, og ved å bli med på dette storskala overflatesøket, vil du ha ei reel moglegheit til å personleg bidra til dette fascinerande mysteriet som har fengsla så mange menneske rundt om i verda, seier Alan McKenna frå Loch Ness Exploration til The Guardian.

Desse personane var med på ein Loch Ness-ekspedisjon i 1966. Dei rapporterte om 38 observasjonar av monsteret, ifølgje AP. Foto: AP Photo