Norway Cup tek grep: – Mange dommarar kjenner seg uthengde

Nynorsk Pressekontor
Publisert

Eigne kampvertar på dei fleste kampane under årets Norway Cup skal sikre gode opplevingar og hindre ubehagelege situasjonar for dommarane.

Alle lag frå 13 år og oppover vil få tildelt ein gul vest. Den skal brukast av ein ansvarleg for å bidra til tryggleik og gi positive kampopplevingar for alle partar i turneringa, som blir sparka i gang søndag.

– Den som er kampvert, har ikkje noko utvida myndigheit, men skal rett og slett passe på at eige lag oppfører seg og gi beskjed om at ein må roe seg ned når det byrjar å gå for langt, seier generalsekretær for Norway Cup, Pål Trælvik, til NTB.

Tiltaket er eit samarbeid med Norges Fotballforbund for å gi auka merksemd til den avgjerande rolla til dommaren. Trælvik meiner tiltaket er viktig for å betre arbeidssituasjonen til kampleiarane.

– Mange dommarar kjenner seg uthengde. Det er ein del av fotballen at det skal vere reaksjonar og meiningar, men vi ønskjer å bli kvitt aggresjonen mot dommarane. Det er det uhøyrde med dette, seier han.

Laga skal rangerast

Dommarane skal i etterkant av kvar kamp rangere åtferda til laga frå 1–5. Det vil gi gode statistiske data for kvart enkelt lag, ifølgje Trælvik.

– Vi ønskjer som ein del av arbeidet med kampvertar at laga som viser god åtferd skal påskjønnast. Vi skal plukke ut eit lag på slutten som får Fairplay-prisen, men eg kan ikkje røpe kva påskjønninga blir. Det er hemmeleg, seier han.

Trælvik meiner grepet kan ha positiv effekt for å unngå hets mot dommarar.

– Dette tiltaket vil nok ikkje vere den største endringa i historia, men det er viktig at eit såpass stort arrangement set dette ordentleg på dagsordenen.

– God alarmberedskap

Trælvik roar også med at Norway Cup har ressursar som kan takast i bruk om temperaturen under enkelte kampar blir for høg og ubehageleg.

– Vi kallar det observasjonskampar. Då sender vi eit forsterka tal personar til å hjelpe dommaren med å roe ned gemytta. Vi veit jo ikkje på førehand kva kampar som treng forsterkningar for dommaren, men vi veit at det av og til skjer, seier Trælvik.

– Korleis når de raskt ut til kampar som treng forsterkningar, om de ikkje kan føresjå det på førehand?

– Vi har ein god alarmberedskap. Det er ein telefon unna, så er vi raskt ute på den staden. Vi er også raskt ute på dei medarrangørbanane vi nyttar oss av, avsluttar Trælvik.


Vinícius Júnior reagerte sterkt etter han fekk rasistiske tilrop mot seg i kampen mot Valencia den 21. mai.
Foto: AP/Alberto Saiz