Gruvedrift i Engebøfjellet skal behandlast i Høgsterett

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Arctic Mineral Resources (AMR) og Nordic Rutile (NRU) har kniva om retten til gruvedrift i Engebøfjellet ved Førdefjorden i Sunnfjord. I oktober i fjor vann Nordic Rutile rettssaka i Borgarting lagmannsrett.

AMR, som er eigd av fleire grunneigarar rundt Engebø, anka dommen til Høgsterett. Dei ønskjer å vinne ut granat utan dagbrot og deponi.

Gruveprosjektet er omstridd, mellom anna fordi NRU vil deponere 250 millionar tonn overskotsmassar i Førdefjorden. Dei skal etter planen vinne ut minerala rutil og granat.

NRU er eit heileigd dotterselskap av Nordic Mining.

Det er framleis ukjent når saka skal behandlast.


Gina Gylver og Natur og Ungdom demonstrerte mot gruvedeponi i Førdefjorden i fjor. Fleire av demonstrantane vart arresterte og pålagde bøter. Foto: Amanda Iversen Orlich/Natur og Ungdom