Quiz: Kan du fjellvettreglane?

Birgitte Vågnes Bakken
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Anten du skal på langtur på ski eller berre ein kjapp tur på fjellet, er det viktig å kjenne til dei ni fjellvettreglane. Dei hjelper deg å planleggje og gjennomføre ein tur i fjellet, som samstundes også er trygg.

Men har du kontroll på reglane?

Resultat:  

Vurdering:  


Foto: Marius Dalseg Sætre/DNT