Colombia anerkjenner ikkje-binære

Eirik Dyrøy Lotsberg
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Forfatningsdomstolen i Colombia slår fast at ikkje-binære må få velje ein tredje kjønnskategori i offentlege identifikasjonspapir.

Det skriv Agence France Presse (AFP) og El Colombiano.

Saka har komme opp etter at 40 år gamle Dani García Pulgarín i sommar bad om å få nye ID-dokument der kjønnskategorien anten stod tom, eller var markert berre med ein X.

Etter å ha fått avslag frå folkeregisteret, vende Pulgarín seg til forfatningsdomstolen (Corte Constitucional de Colombia) – ein domstol som tolkar grunnloven.

Fekk gjennomslag

Forfatningsdomstolen gav Pulgarín medhald.

Måndag førre veke kom domstolen med ei rettskjenning som krev at folkeregisteret innfører ein ikkje-binær kjønnskategori.

Domstolen krev også at regjeringa gjer det mogleg for folk å velje denne kategorien, med dei same garantiane som dei som identifiserer seg innanfor det binære.

Å introdusere ein ny kjønnskategori er eit første steg mot effektiv sosial deltaking, heiter det i rettskjenninga.

Ifølge den nasjonale statistikkavdelinga identifiserer 1,8 prosent av dei 36 millionar vaksne innbyggarane i Colombia seg som del av LHBTQ-samfunnet.


Bilete frå ein Black Lives Matter-demonstrasjon i California i juni 2020, der òg skeive aktivistar deltok. Foto: AP Photo/Richard Vogel