Iskald trend: Éin av fem unge vil isbade i vinter

20 prosent av unge har isbada eller planlegg å ta seg ein dukkert i vinter, ifølgje ei ny undersøking. Særleg er det kvinner som kastar seg på trenden.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

15 prosent av unge mellom 15 og 24 år planlegg å isbade denne vinteren, medan 5 prosent allereie har teke seg ein iskald dukkert.

Det viser ferske tal frå Ipsos på bestilling frå organisasjonen Norsk Friluftsliv.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, har inntrykk av at isbading har vorte meir populært det siste året.

– Det at dette har vorte populært kan nok knytast til tida vi er inne i, som gjer at ein kan få behov for å prøve nye aktivitetar og utfordre seg sjølv på nye måtar, seier Lier, som trur dette er ein trend vi vil sjå meir av.

Har du tenkt i isbade i vinter?

Har du tenkt i isbade i vinter?

JA! Har allereie isbada nokre gongar.10
Ja, for første gong. 3
Nei, badar berre på sommaren.9
Nei, badar aldri.0
Berre dersom eg fell ut i vatnet.4
Veit ikkje.3
Svar totalt: 29

 

Flest kvinner vil isbade

Det er særleg kvinner og folk i Nord-Noreg som kastar seg på badetrenden, ifølgje undersøkinga. 7 prosent av kvinner seier at dei har isbada i vinter, medan delen er 4 prosent blant menn.

Så mange svarer at dei har isbada i vinter fordelt på landsdel:

  • 8 prosent i Nord-Noreg.
  • 2 prosent i Midt-Noreg.
  • 6 prosent på Vestlandet.
  • 5 prosent i Oslo.
  • 4 prosent på resten av Austlandet.

Det er førebels uklart kva helsegevinstar isbading har. Forskar ved UiT – Noregs arktiske universitet, Maja-Lisa Løchen, har tidlegare sagt til Forskning.no at meistringskjensle er eit opplagt element ved å kaste seg i iskaldt vatn, og at det kan bidra til auka livskvalitet.


Anna Nes er leiar i DNT ung. Foto: DNT