Nesten sju av ti har opplevd informasjon på nett dei var i tvil om var sann, viser nye tal. No startar ein kampanje for å auke forståinga for falske nyheiter.
NPK-NTB
NPK-NTB

Medan nesten fire av ti 25- til 59-åringar meiner dei har god kontroll på kva som er falske nyheiter, gjeld det same for berre to av ti av dei yngste (16 til 24 år) og éin av ti av dei over 80, viser tal frå Medietilsynet.

– Tala viser at det er ekstra viktig å styrkje den kritiske medieforståinga blant dei eldste og yngste, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Stopp. Tenk. Sjekk.

Dei siste åra har dataangrep og spreiing av falske nyheiter frå framande statar prega gjennomføringa av val i fleire andre land. Ifølgje tilsynet har mange for liten kunnskap om korleis ein kan avdekkje usann informasjon.

Mari Velsand er direktør i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet/ Thomas Ekström

Medietilsynet er ein av fleire aktørar bak kampanjen «Stopp. Tenk. Sjekk», for å auke folks forståing for falske nyheiter og desinformasjon. Medietilsynet oppmodar alle til å vere kritiske når dei les saker på nett, særleg i sosiale medium.

– Ved å klikke på, dele, like eller kommentere falske saker, bidreg du til å spreie usanningar vidare. Stopp, tenk og sjekk før du deler noko vidare, seier Velsand.

Det er Medietilsynet, saman med Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA), som har gått saman om kampanjen.


Faktisk.no er ein ideell organisasjon som går gjennom påstandar i det offentlege ordskiftet i Norge. Målet er å hindre spreiing av falske nyhende. Foto: Eirik Tangeraas Lygre
Oppdatert: måndag 16. august 2021 12.51
ANNONSE