Under ein auksjon i Skottland blei ein seks månader gammal sau av rasen Texel selt for 367.500 britiske pund, ein sum som svarar til om lag 4,3 millionar norske kroner.
mm

Det skriv avisa Nationen som viser til ein artikkel frå den britiske avisa The Guardian.

Det var tre avlarar som spleisa på sauen med namnet «Double Diamond». Ein av dei, Jeff Aiken, fortel til den britiske avisa at dei hadde hatt eit auge på sauen i fleire veker.

Sauerasen Texel, som stammar frå den vesle øya Texel utanfor Nederland, er blant anna kjent for karakteristisk utsjånad.

Aiken og samarbeidspartnarane skal dele på sauen og bruke han til avl av dyre sauer. Overfor The Guardian understrekar han at å betale så mykje for ein sau er unormalt.

Oppdatert: onsdag 2. september 2020 13.34

LES OGSÅ

ANNONSE